Bij het uitwerken van een elektriciteitsschema worden heel wat elektrische symbolen of AREI-symbolen gehanteerd. AREI staat voor ‘Algemeen Reglement op Elektrische Installaties’. De symbolen – schematische vereenvoudigingen van de realiteit – maken het makkelijker om een elektrisch schema te ontwerpen. Wil je zelf elektriciteit leggen, dan moet je volgende elektriciteit symbolen absoluut kunnen herkennen.

Elektriciteit leggen – elektrische symbolen toegelicht

Volgende tabel geeft een overzicht van de verschillende elektrische symbolen die worden gebruikt bij het tekenen van een stroomkring:

 • Snoer
 • Batterij
 • Lamp
 • Bel
 • Motor
 • Schakelaar
 • Stopcontact
 • Spanningsmeter
 • Stroommeter
 • Zekering
 • NTC
 • LDR

Uitgebreide lijst van elektrische symbolen

Hier volgt een uitgebreider overzicht van de AREI-symbolen, dat ook verschillende contactdozen, schakelaars en huishoudapparaten in rekening brengt. Ook dit schema kan handig zijn wanneer je een elektrisch schema wil tekenen of zelf een elektrische installatie wil aanleggen.

Lijst met elektrische symbolen

Hier vind je deze lijst van elektrische symbolen in PDF-formaat.