Een slecht gestutte muur die omvalt, ramen besmeurd door cementbrij, een kraan van de aannemer botst tegen de gevel, diefstal op de werf, schade aan de buurwoning… Om dit soort bouwrisico’s te verzekeren en discussies te vermijden over wie verantwoordelijk is voor de schade, bestaat een ABR-polis.

Wat dekt de ABR-polis?

De ABR-polis of ‘alle bouwplaatsrisicoverzekering’ is een soort omniumverzekering voor jouw bouwproject. De polis dekt schade die optreedt tijdens nieuwbouw- of verbouwingswerken en waarvoor de bouwheer, de architect, de bouwpromotor of de aannemer verantwoordelijk zijn. Ook de aansprakelijkheid tegenover schade aan derden of buren kan in deze polis worden opgenomen. De premie betaal je niet jaarlijks, maar eenmalig en voor de duur van de ganse bouwperiode.

Voordelen van de ABR-polis

Het grote voordeel van deze polis is dat bij schade niet moet onderzocht worden wie aansprakelijk is. Op die manier voorkom je dat jouw bouwwerf stilgelegd moet worden voor lange juridische discussies tussen aannemers, onderaannemers of architect, om uit te zoeken wie nu aansprakelijk is voor een bepaald schadegeval aan het bouwwerk.

Maar pas op, lichamelijk letsel opgelopen tijdens de bouw wordt niet gedekt door een ABR-verzekering. In dit geval kan je beroep doen op de polis arbeidsongevallen van de aannemer of op een individuele ongevallenpolis.

Hoeveel kost de ABR-polis?

De prijs voor een ABR-polis is afhankelijk van de waarde van de woning en de grootte van het risico. Maar je moet rekenen op een minimumpremie van 750 euro.

In een aannemingsovereenkomst of architectenovereenkomst kan steeds een prijsvermindering in het voordeel van de bouwheer worden afgesproken als hij een algemeen dekkende ABR-polis afsluit.

Voor meer informatie rond deze verzekering voor tijdelijke werken, neem je best contact op met jouw verzekeringsconsulent.