Nalatenschap regelen & erfenisrechten beperken


-- 17 april 2012, Categorieën: Financieel en Juridisch --

Deel deze tip met vrienden

 • INW Nieuwsbrief

 • Bezoek onze Facebookpagina

  Praat met liefhebbers

  Wanneer mensen een dierbare verliezen, weten de naaste familieleden vaak niet precies welke formaliteiten ze in orde moeten maken en welke administratieve stappen ze hiervoor moeten ondernemen.

  De dokter, begrafenisondernemer, notaris, financiële instelling, verzekeringsmaatschappij,… Hoe verloopt de erfenis precies? En hoe zit het met de erfenisrechten? We lichten enkele basisprincipes toe.

  De erfenis: wat te doen bij overlijden?

  Het overlijden van een naaste brengt heel wat stappen en formaliteiten met zich mee. Eerst moet je de administratie met betrekking tot de overleden persoon regelen, daarna moet je het nalatenschap regelen. Eenmaal bepaald uit welke actieven en passieven de erfenis bestaat, moeten de erfgenamen deze nalatenschap aanvaarden, je kan de erfenis verwerpen of de erfenis aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Maar een erfenis heeft gevolgen die je niet zomaar kan negeren, want de erfgenamen zullen ook successierechten of erfenisrechten moeten betalen!

  Successierechten

  Successierecht is een belasting, geheven op de netto waarde van de nalatenschap van een overleden persoon die aan zijn erfgenamen worden overgedragen.

  De belastingsdruk is progressief en van toepassing op de netto waarde van de nalatenschap die elke erfgenaam krijgt toebedeeld. Deze is afhankelijk van de graad van verwantschap met de overledene en van de regio waarin de domicilie van de overleden persoon zich bevond. De fiscale woonplaats waar de overledene het langst gewoond heeft tijdens de laatste vijf jaar voor zijn overlijden geldt als laatste domicilie.

  Naasten beschermen

  In sommige gevallen moeten de erfgenamen tot 80% successierechten betalen op de geërfde goederen! Wie roerende of onroerende goederen bezit, stelt zich ongetwijfeld de vraag hoe hij de erfenisrechten die zijn kinderen zullen moeten betalen kan terugschroeven. Via schenkingen en een levensverzekering kan je deze beperken.

  Successierechten en schenkingsrechten

  Om erfenisrecht te beperken, kan je tijdens jouw leven een onroerend goed schenken. Let wel, als je binnen de drie jaar na deze schenking overlijdt, dan zullen de erfgenamen toch nog erfenisrechten moeten betalen. Na drie jaar vergeet de fiscus de schenking en zal het gegeven goed geen deel meer uitmaken van het actief van de erfenis. Als alles goed verloopt, is de techniek van de driejaarlijkse onroerende schenking fiscaal interessant. Wat betreft roerende goederen, zullen de erfgenamen geen erfenisrechten moeten betalen als de schenkingsakte voor de notaris gebeurd is. Is dit niet het geval, dan is de regel van drie jaar van toepassing!

  Successierechten en levensverzekering

  Om te anticiperen op de betaling van de successierechten, kan het heel interessant zijn om een levensverzekering af te sluiten. Bij deze formule sluit de verzekerde een contract af dat ervoor zorgt dat er bij zijn overlijden een som geld zal overgemaakt worden aan een begiftigde, en dit zonder tegenprestatie. Het gaat om een “beding ten behoeve van een derde”. Met een levensverzekering kan je dus een groot deel van de tegoeden van de erfenis aftrekken en zo de successierechten beperken.

  Erfenis is een complexe materie en het is van kapitaal belang om de regels en procedures te respecteren. Daarom raden we jou aan om informatie in te winnen bij een expert vooraleer je actie onderneemt.

  Submit your review
  * Required Field

  Deel deze interieurtip met je vrienden en bezorg hen inspiratie!

  Let's talk interior!

  Leave a reply

  uw naam    (Verplicht)
  email adres    (Verplicht)
  website    (Optioneel):
  bericht     (Verplicht)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. jacobs andre
   10/11/2014 at 10:26 am

   Beste, mijn vraag gaat over een laast levende broer van mijn overleden vader ,deze is getrouwd zonderkinderen ik ben de enige nog levende van de familienaam ,waar ik geen contact mee heb ,maar gezien de wetten wat kan er mij overkomen graag had ik dat geweten avast mijn oprechte dank

   • Beyrus Marc
    22/06/2015 at 9:27 pm

    Mijn moeder heeft de Lotto gewonnen in 1979 toen was dat 11.500000 BF.Daar ze mijn vader goed kenden omdat hij haar nooit geld gaf en zij met het kindergeld moest zien rond te komen hadden wij een heel moeilijk leven .wij moesten smeken om toch maar iets te bekomen . Zo stuurden hij ons naar een school voor kinderen met leerproblemen om dubbel kindergeld t’e krijgen daar moesten wij slecht presteren om dit zo lang als mogelijk zodat hij niets moest bijzetten om ons te onderhouden. Zo wou zij al lang scheiden van mijn vader. Toen ze dit geld had gewonnen wist ze niet wat haar overkwam en heeft ze toch tegen mijn vader gezegd dat ze de Lotto had gewonnen. Maar op aanraden van een kennis van haar had ze gezegd dat zij de helft van het bedrag in haar bezit moest hebben waar hij met tegenzin op inging . Maar hij wist dit wel op te lossen zo werd de som van 11.500000 BF werd over twee kluizen verdeelt. Toen wou hij een nieuw huis kopen met het geld dat in mijn moeder haar kluis zat maar omdat ze dit weigerde zijn er verschillende maanden voorbij gegaan met veel ruzie. Op de gezamenlijke kluis had. Mijn moeder an de toenmalige bankdirecteur bevolen deze gezamenlijke kluis te verzegelen wat namelijk niet is gebeurt. Maar dat mijn vader een zeer goede klant was in de BBL nu iNG heeft hij de directeur kunnen overtuigen om deze kluis niet te verzegelen maar open te maken. Toen mijn moeder dit te weten kwam is er een serieuze discussie ontstaan met de bankdirecteur en heeft ze ook de scheiding aangevraagd nadat hij ons maanden aan een stuk altijd dronken thuis kwam en mijn moeder maar ook zijn kinderen geestelijk maar ook lichamelijk terroriseerde. Waarop mijn moeder een advocaat onder haar hoede heeft genomen . Op het einde van de rechtszaak heeft te rechter beslist dat hij geen recht meer had om in de omtrek van zijn kinderen gekomen en zijn rechten werden ontnomen over ons. Altijd spaarde hij maar maar zijn gezin gunden hij niets .door de scheiding werden wel de goederen maar ook het huis verkocht voor beide de elft. Eens wij meerderjarig waren heeft hij ons eens bij hem gevraagd om met hem naar Luxemburg te gaan. Daar zou hij ons bewijzen dat hij het geld beheerde voor onze toekomst. Eerst weigerde wij maar op aandringen van ons moeder hebben wij toch toegestemd. Eens toegekomen in de luxemburgsebank werden wij met veel poeha ontvangen door de directeur . Die liet ons het kapitaal van ons vader zien zoals beleggingen , obligatie’s , buitenlandse valuta’s , beursgenoteerde aandelen ,en zelfs was er spraken van aangekochten goudstaven. Dit is zowat wij ons leven hebben moeten meemaken met ons vader. Nu komt het er op neer dat mijn vader is te komen overlijden op 05/09/2014 te Gingelom daar hij jaren niets meer van zich had laten horen of zien en zich in wallonie had gevestigd kort bij de Luxemburgse grens. Is hij ziek geworden en heeft hij zich dicht bij ons komen wonen om hem eventueel op te vangen en te verzorgen wat geen een van ons vier heeft gedaan.nu komt mijn vraag nadat mijn vader Beyrus Michel is komen te overlijden op 05/09/2014 werden al zijn bezittingen door zijn broer Marcel Beyrus en zijn vrouw Anita evenals zijn dochter Carmen Beyrus in beslag genomen op 06/09/2014 was alles verwijderd ook zijn auto hebben zij meegenomen. Daar was mijn zus zeer kwaad dat ze nog niet konden wachten ot hij gecremeerd was. Zoeken egoïsten zijn dit soort mensen. Wij zijn daarop naar de politie geweest om klacht neer te leggen op het verwijderen waarop hij geen recht heeft zo beweerde hij dat hij mijn vader zijn auto gekocht heeft op zijn naam volgens de politie. Alleen de nachtwakes heeft hij bij de politie gelaten. Maar volgens de politie heeft mijn schoonbroer Lenaerts Geert er geen recht op ook al is deze zelf jager en heeft een jachtvergunning ook voor op groottwild. Bij de notaris om ales te regelen en ons op te hoogte te brengen wat wij moesten aanvangen om eventueel toch te bekomen waar wij vinden waar wij recht op hebben. Deze zij dat hij recht heeft op een vierde van zijn erfenis maar dan als schenking en moest dit aangeven deze notaris is genaamd Erik Lerut uit Sint-Joris – wingq. Zijn broer is een echte fraudeur tot het diepst van zijn ziel. Wij hopen dat u eventueel een afspraak met ons wil maken zo want mijn oudste broer weet heel veel van mijn vader zijn broer daar hij met de moeder van mijn vader en zijn broer heeft ingewoond en daar veel vernomen heeft hoe deze familie tewerk ging om ook maar iets aan de belastingen te moeten betalen. Ik stuur u deze mail namens ons vieren Beyrus Daniél , Beyrus Marc , Beyrus Christiaan & mijn zus Beyrus Rebekka zo hopen wij u van dienst te zijn geweest.

  2. Pattyn heidi
   13/11/2014 at 9:59 pm

   Mijn mama heeft een eigendom en een vriend die bij haar woont maar ze zijn niet meer officieel samenwonend .ikzelf ben gehuwd en mijn vraag is . Indien mijn ma haar vriend komt te overlijden alsook mijn mama en mocht ikzelf er ook niet meer zijn heeft mijn man dan recht op mijn erfenis of toch een deel ervan Mvg

  3. Beyrus Marc
   22/06/2015 at 9:30 pm

   Mijn moeder heeft de Lotto gewonnen in 1979 toen was dat 11.500000 BF.Daar ze mijn vader goed kenden omdat hij haar nooit geld gaf en zij met het kindergeld moest zien rond te komen hadden wij een heel moeilijk leven .wij moesten smeken om toch maar iets te bekomen . Zo stuurden hij ons naar een school voor kinderen met leerproblemen om dubbel kindergeld t’e krijgen daar moesten wij slecht presteren om dit zo lang als mogelijk zodat hij niets moest bijzetten om ons te onderhouden. Zo wou zij al lang scheiden van mijn vader. Toen ze dit geld had gewonnen wist ze niet wat haar overkwam en heeft ze toch tegen mijn vader gezegd dat ze de Lotto had gewonnen. Maar op aanraden van een kennis van haar had ze gezegd dat zij de helft van het bedrag in haar bezit moest hebben waar hij met tegenzin op inging . Maar hij wist dit wel op te lossen zo werd de som van 11.500000 BF werd over twee kluizen verdeelt. Toen wou hij een nieuw huis kopen met het geld dat in mijn moeder haar kluis zat maar omdat ze dit weigerde zijn er verschillende maanden voorbij gegaan met veel ruzie. Op de gezamenlijke kluis had. Mijn moeder an de toenmalige bankdirecteur bevolen deze gezamenlijke kluis te verzegelen wat namelijk niet is gebeurt. Maar dat mijn vader een zeer goede klant was in de BBL nu iNG heeft hij de directeur kunnen overtuigen om deze kluis niet te verzegelen maar open te maken. Toen mijn moeder dit te weten kwam is er een serieuze discussie ontstaan met de bankdirecteur en heeft ze ook de scheiding aangevraagd nadat hij ons maanden aan een stuk altijd dronken thuis kwam en mijn moeder maar ook zijn kinderen geestelijk maar ook lichamelijk terroriseerde. Waarop mijn moeder een advocaat onder haar hoede heeft genomen . Op het einde van de rechtszaak heeft te rechter beslist dat hij geen recht meer had om in de omtrek van zijn kinderen gekomen en zijn rechten werden ontnomen over ons. Altijd spaarde hij maar maar zijn gezin gunden hij niets .door de scheiding werden wel de goederen maar ook het huis verkocht voor beide de elft. Eens wij meerderjarig waren heeft hij ons eens bij hem gevraagd om met hem naar Luxemburg te gaan. Daar zou hij ons bewijzen dat hij het geld beheerde voor onze toekomst. Eerst weigerde wij maar op aandringen van ons moeder hebben wij toch toegestemd. Eens toegekomen in de luxemburgsebank werden wij met veel poeha ontvangen door de directeur . Die liet ons het kapitaal van ons vader zien zoals beleggingen , obligatie’s , buitenlandse valuta’s , beursgenoteerde aandelen ,en zelfs was er spraken van aangekochten goudstaven. Dit is zowat wij ons leven hebben moeten meemaken met ons vader. Nu komt het er op neer dat mijn vader is te komen overlijden op 05/09/2014 te Gingelom daar hij jaren niets meer van zich had laten horen of zien en zich in wallonie had gevestigd kort bij de Luxemburgse grens. Is hij ziek geworden en heeft hij zich dicht bij ons komen wonen om hem eventueel op te vangen en te verzorgen wat geen een van ons vier heeft gedaan.nu komt mijn vraag nadat mijn vader Beyrus Michel is komen te overlijden op 05/09/2014 werden al zijn bezittingen door zijn broer Marcel Beyrus en zijn vrouw Anita evenals zijn dochter Carmen Beyrus in beslag genomen op 06/09/2014 was alles verwijderd ook zijn auto hebben zij meegenomen. Daar was mijn zus zeer kwaad dat ze nog niet konden wachten ot hij gecremeerd was. Zoeken egoïsten zijn dit soort mensen. Wij zijn daarop naar de politie geweest om klacht neer te leggen op het verwijderen waarop hij geen recht heeft zo beweerde hij dat hij mijn vader zijn auto gekocht heeft op zijn naam volgens de politie. Alleen de nachtwakes heeft hij bij de politie gelaten. Maar volgens de politie heeft mijn schoonbroer Lenaerts Geert er geen recht op ook al is deze zelf jager en heeft een jachtvergunning ook voor op groottwild. Bij de notaris om ales te regelen en ons op te hoogte te brengen wat wij moesten aanvangen om eventueel toch te bekomen waar wij vinden waar wij recht op hebben. Deze zij dat hij recht heeft op een vierde van zijn erfenis maar dan als schenking en moest dit aangeven deze notaris is genaamd Erik Lerut uit Sint-Joris – wingq. Zijn broer is een echte fraudeur tot het diepst van zijn ziel. Wij hopen dat u eventueel een afspraak met ons wil maken zo want mijn oudste broer weet heel veel van mijn vader zijn broer daar hij met de moeder van mijn vader en zijn broer heeft ingewoond en daar veel vernomen heeft hoe deze familie tewerk ging om ook maar iets aan de belastingen te moeten betalen. Ik stuur u deze mail namens ons vieren Beyrus Daniél , Beyrus Marc , Beyrus Christiaan & mijn zus Beyrus Rebekka zo hopen wij u van dienst te zijn geweest.

  Extra inspiratie & tips voor je woning & interieur

  Inspirerende partners

  • Sleutel op de deur bouwen met sleutel op de deur bouwbedrijf Woningen Blavier
  Wilt u onze nieuwe partner worden?

  iWonen op Google+